Brengt slachtoffers en daders in contact

Wat houdt slachtoffer-dadercontact in?

Slachtoffer-daderbemiddeling helpt slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) in de verwerking en draagt bij aan herstel van het aangedane leed. Een bemiddeling biedt inzicht in de motieven, geeft antwoord op vragen en geeft mensen de ruimte om zelf een rol te vervullen in het herstel.

Is dit iets voor mij?

Hoe slachtoffer-dadercontact werkt

Samen met een professionele bemiddelaar bereiden slachtoffer en dader/veroorzaker apart van elkaar het contact voor. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of een briefwisseling onder begeleiding van de bemiddelaar.

Wat kan ik verwachten?
highlight

Over Slachtoffer in Beeld

Stichting Slachtoffer in Beeld is gespecialiseerd in herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen.

Slachtoffer in Beeld is ruim zeven jaar dé expert in het begeleiden van slachtoffer-daderbemiddelingen. En meer dan 20 jaar ontwikkelt en geeft ze cursussen aan daders over slachtoffergericht denken en ter verhoging van de empathie en aan professionals die met daders werken in het bespreekbaar maken van deze thema's.

Meer over Slachtoffer in Beeld