Brengt slachtoffers en daders in contact

Wat houdt slachtoffer-dadercontact in?

Slachtoffer-daderbemiddeling helpt slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) in de verwerking en draagt bij aan herstel van het aangedane leed. Een bemiddeling biedt inzicht in de motieven, geeft antwoord op vragen en geeft mensen de ruimte om zelf een rol te vervullen in het herstel.

Is dit iets voor mij?

Hoe slachtoffer-dadercontact werkt

Samen met een professionele bemiddelaar bereiden slachtoffer en dader/veroorzaker apart van elkaar het contact voor. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of een briefwisseling onder begeleiding van de bemiddelaar.

Wat kan ik verwachten?

Over Slachtoffer in Beeld

Slachtoffer in Beeld (SiB) is gespecialiseerd in herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen.

Sinds 2007 is SiB dé expert in het begeleiden van slachtoffer-dader bemiddelingen. Reeds 25 jaar ontwikkelt en geeft ze cursussen aan daders gericht op bewustwording, inzicht en herstel en aan professionals over slachtoffergericht werken en schuldverwerking.

Meer over Slachtoffer in Beeld