Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over slachtoffer-daderbemiddeling met de bijbehorende antwoorden.

Over aanmelding en deelname

 • Is een slachtoffer-daderbemiddeling geschikt voor alle delicten?

Een slachtoffer-daderbemiddeling kan plaatsvinden bij elk type delict. Zowel lichte als zware misdrijven, kort of lang geleden en zowel bij slachtoffers en daders die elkaar kennen als die onbekenden van elkaar zijn. Het is daarbij wel nodig dat een verdachte is aangehouden en dat er aangifte van het misdrijf is gedaan.

 • Is een slachtoffer-daderbemiddeling ook voor andere betrokkenen geschikt?

Een slachtoffer-daderbemiddeling is ook voor nabestaanden van slachtoffers, voor getuigen van incidenten, voor mensen die in een publieke functie slachtoffer zijn geworden en voor familieleden van slachtoffers en daders. Neem bij twijfel of vragen contact op met het hoofdkantoor via 030-2340045.

 • Ik wil me aanmelden, maar er heeft nog geen zitting plaatsgevonden. Maakt dat uit?

Een slachtoffer-daderbemiddeling staat los van het strafproces. Dit betekent dat het op elk gewenst moment kan plaatsvinden, zowel voor als na de zitting. De inhoud van een slachtoffer-daderbemiddeling is vertrouwelijk. Als de er nog geen zitting heeft plaatsgevonden, is het ook mogelijk om justitie te informeren over het verloop van de bemiddeling. Dit heet een mediation in het strafrecht. De uitkomst van de mediation kan ervoor zorgen dat het herstel wordt meegewogen door justitie. De bemiddelaar informeert u in het intakegesprek over beide vormen van bemiddeling.

 • Als ik me aanmeld, zit ik dan aan een bemiddeling vast?

Een slachtoffer of dader heeft te allen tijde de mogelijkheid om van de bemiddeling af te zien, dit geldt ook voor mediation in strafzaken. Voor een goede bemiddeling is vrijwilligheid en motivatie van belang.

 • Ik ben slachtoffer, maar ik heb geen aangifte gedaan van het delict. Kan ik me dan wel aanmelden voor een slachtoffer-daderbemiddeling?

Slachtoffer in Beeld bemiddelt alleen in zaken waarover aangifte is gedaan bij de politie. In het belang van de bemiddeling, en daarmee ook in het belang van het slachtoffer, is het nodig om vooraf duidelijk te weten wie de verdachte is en van welk gedrag hij of zij verdacht wordt. Een uitzondering hierop, zijn zaken van seksueel misbruik in het verleden. Lees meer over de werkwijze bij seksueel misbruik.

 • Welke hulpverleners/begeleiders kunnen aanmelden?

Alle hulpverleners en begeleiders van slachtoffers en daders zolang zij denken dat het geschikt is en zolang hun cliënt instemt met de aanmelding. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Justitie en reclasseringsorganisaties maar ook huisartsen en psychologen.

 • Ik heb via Slachtoffer in Beeld een verzoek gekregen om met de dader in contact te komen. Hoe weten jullie wat zijn intenties zijn?

De bemiddelaars van Slachtoffer in Beeld werken al jaren met deze doelgroep en zijn getraind in gesprekstechnieken om motieven en intenties naar boven te halen. Dit gebeurt in het intakegesprek dat al heeft plaatsgevonden. Als in dat gesprek twijfel ontstaat, stopt Slachtoffer in Beeld de bemiddeling.

Over de werkwijze

 • Hoe komt Slachtoffer in Beeld aan gegevens van de andere partij?

Slachtoffer in Beeld heeft de bevoegdheid om gegevens bij het Openbaar Ministerie en de politie op te vragen met het doel om contact te leggen voor een bemiddeling. Uiteraard wordt met alle gegevens vertrouwelijk omgegaan.

 • Wat gebeurt er als de andere partij niet reageert of niet op het verzoek ingaat?

In dat geval stopt helaas de bemiddeling. Slachtoffer in Beeld doet uiteraard wel diverse pogingen om contact te krijgen. In 56 % van de gevallen gaat de andere partij in op het contactverzoek en komt een bemiddeling tot stand.

 • Hoe wordt de bemiddeling betaald?

Voor slachtoffers en daders zijn aan een bemiddeling geen kosten verbonden. De bemiddelingen worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 Overige vragen

 • Kan ik ook zelf een brief sturen naar het slachtoffer?

U bent uiteraard niet verplicht om het contact via een bemiddelaar te laten verlopen. Wij bevelen het echter wel nadrukkelijk aan. Onaangekondigde brieven, in sommige gevallen zelfs via een advocaat, komen vaak bij slachtoffers niet goed over en kunnen eventuele angstgevoelens of wantrouwen vergroten. Door de inzet van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar wordt dit proces in goede banen geleid, passend bij de situatie en wensen van beide partijen.

 • Zijn de persoonlijke gegevens die ik op deze site invul wel veilig?

De webserver waarop de site van SiB wordt gehost is in het bezit van een SSL (Secure Sockets Layer) certificaat. Secure Sockets Layer is een encryptie-protocol die communicatie op het internet beveiligt. Hiermee is de informatie die u achterlaat op de site van Slachtoffer in Beeld beschermd tegen misbruik. Wanneer u gegevens invult in het digitale aanmeldingsformulier, worden deze via de beschermde digitale omgeving verstuurd aan SiB waar de gegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Staat uw vraag er niet bij? Neem vrijblijvend contact op met Slachtoffer in Beeld via telefoonummer 030-2340045 of mail ons.