• Donderdag 22 juni 2017 geeft Slachtoffer in Beeld een algemene voorlichting op haar landelijk kantoor in Utrecht. Voor ketenpartners, studenten en geïnteresseerden in de functie van bemiddelaar.

    Lees verder
  • Op vrijdag 30 juni organiseert Slachtofferhulp Nederland een mini-symposium voor haar samenwerkingspartners in de Achterhoek. Slachtoffer in Beeld en het Schadefonds Geweldsmisdrijven leveren een bijdrage aan de bijeenkomst.

    Lees verder