Cursussen

Daders kunnen worstelen met gevoelens van spijt of schuld. Of ze stoppen deze gevoelens weg. In bewustwordingsbijeenkomsten maakt Slachtoffer in Beeld het thema 'slachtoffers' en schuld- en schaamtegevoelens bespreekbaar. Dit proces helpt daders om een positieve start te maken. Lees verder over deze bijeenkomsten en cursussen aan professionals die Slachtoffer in Beeld geeft.

Door de opgedane kennis en ervaring met leerstraffen en bemiddelingsactiviteiten, aangevuld met kennisuitwisseling binnen het veld en wetenschappelijk onderzoek, is Slachtoffer in Beeld uitgegroeid tot het centrum op het gebied van schuld- en schaamtegevoelens en slachtoffergericht denken. Zij onderscheidt zich door kundigheid op het gebied van morele ontwikkeling en didactiek en is sterk in het ontwikkelen en uitvoeren van op maat gemaakte producten en activiteiten. Slachtoffer in Beeld geeft cursussen aan daders en aan professionals die daarmee werken.

Bewustwordingsbijeenkomst daders

Slachtoffer in Beeld verzorgt cursussen aan daders gericht op bewustwording, inzicht, herstel en re-integratie. Daders onderzoeken welke schade ze aan slachtoffers hebben toegebracht en bekijken de behoeften en mogelijkheden van herstel. Ter verhoging van het inzicht en ter verlaging van eventuele drempels worden bijvoorbeeld herstelgebaren geoefend. De cursus kan individueel of in groepsverband en intramuraal of ambulant plaatsvinden. Duur en intensiteit worden op maat afgestemd. Lees ook WODC-onderzoek naar de evaluatie van herstelgerichte cursussen in detentie.

Voorbeelden: Cursus Puinruimen in Penitentiaire Inrichting Nieuwegein, cursus Dapper in Justitiële Jeugdinrichtingen, Voortrajecten slachtoffer-dadercontact.

Deskundigheidsbevordering professionals

Slachtoffer in Beeld verzorgt trainingen ter bevordering van de deskundigheid van professionals in het bespreekbaar maken van thema’s als slachtoffers, schuld, schaamte en herstel. Gemiddelde duur: twee dagdelen. Programma wordt op maat afgestemd.

Voorbeelden: personeel Exodus-huizen, personeel Justitiële Inrichtingen, gastcolleges HBO-opleidingen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Slachtoffer in Beeld (tel: 030-2340045).

 • Piet

  Die voetstappen bleven terugkomen in mijn dromen.

  Mike

  Ik wilde zien en ervaren wat ik had gedaan, dat had ik verdiend.

 • Bastiaan

  Na de overval vertrouwde ik niemand meer.

  Jasper

  Ik vind het vreselijk wat ik heb gedaan en wilde graag mijn excuses maken.

 • Sandra

  Ik heb verteld hoe het voor mij was. Ik zag dat mijn woorden hem raakten.

  John

  Ik was bang dat ik haar leven had vernield.