Over ons

Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders.

Missie - voor de dialoog tussen slachtoffers en daders

Slachtoffer in Beeld staat voor wederzijds respect tussen mensen en gaat uit van het vermogen van slachtoffers en daders om zelf bij te dragen aan herstel. SiB helpt hierbij door het contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven en (verkeers)ongevallen te bevorderen en te begeleiden. Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking van het incident bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders. Lees hoe SiB dit doel wil bereiken in de visie.

Werkzaamheden

Slachtoffer in Beeld verzorgt voornamelijk slachtoffer-daderbemiddelingen en ontvangt circa 2000 aanmeldingen op jaarbasis. Het aantal aanmeldingen groeit elk jaar en de verwachting is dat het aantal de komende jaren verder zal toenemen. De bemiddelingen betreffen zowel lichte als zware delictvormen, zowel kort als lang geleden. Soms door slachtoffers en daders zelf aangemeld en vaak door verwijzers die met deze groepen werken. Lees de ervaring vanuit een justitiële jeugdinrichting. Slachtoffer in Beeld wordt ook ingeschakeld bij grootschalige incidenten zoals het Koninginnedagdrama in Apeldoorn, het schietincident in Alphen aan de Rijn, seksueel misbruik in de jeugdzorg naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Samson en Deetman en de Facebook-rellen in Haren. Meer over slachtoffer-daderbemiddeling.

Slachtoffer in Beeld verzorgt daarnaast diverse cursussen op het terrein van herstel zoals: cursussen aan daders gericht op bewustwording; trainingen aan professionals in het bespreekbaar maken van slachtoffers en herstel; cursussen aan de eigen bemiddelaars ter verhoging van deskundigheid in het bemiddelen van slachtoffers en daders. Meer over cursussen.

 Article image 

Organisatie

Slachtoffer in Beeld is een Stichting zonder winstoogmerk en een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland. Zij deelt daarmee dezelfde Raad van Bestuur, en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verricht deze taak onbezoldigd. Slachtoffer in Beeld heeft een hoofdkantoor in Utrecht en gemiddeld 35 professionele bemiddelaars die verspreid in Nederland de bemiddelingen verzorgen. De medewerkers van SiB zijn in loondienst of werken als ZZP'er voor de organisatie, er zijn geen vrijwilligers in dienst. Meer over ons beleid, onze activiteiten en resultaten leest u in de jaarverslagen. Onze jaarrekening wordt in geconsolideerde vorm gepresenteerd met Slachtofferhulp Nederland. Bekijk dit financiële overzicht hier.

Het KvK-nummer van Stichting Slachtoffer in Beeld is 41184518.

Historie

Stichting Slachtoffer in Beeld is in 1990 op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming en in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland opgericht. Aanvankelijk voor het uitvoeren van leerstraffen waarbij jonge daders werden geconfronteerd met de gevolgen voor de slachtoffers. In loop der tijd ontwikkelde Slachtoffer in Beeld diverse cursussen gericht op het verhogen van het empathisch vermogen van daders. De leerstraf werd in 2009 in Nederland afgeschaft maar de opgedane kennis bleef. Sinds 2007 verzorgt Slachtoffer in Beeld, naast de cursussen, slachtoffer-dadergesprekken die worden gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij Slachtoffer in Beeld? Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief die gemiddeld vier keer per jaar verschijnt.