Voorlichting

Om de bekendheid met de mogelijkheden van slachtoffer-dadergesprekken te verhogen, geeft Slachtoffer in Beeld voorlichtingen. Deze worden gegeven aan professionals die werken met slachtoffers en daders en aan lotgenotengroepen. Verder worden algemene voorlichtingen gegeven aan mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van bemiddelaars en studenten met interesse in herstelrecht.

Voorlichtingen aan professionals

Organisaties die werken met slachtoffers of daders kunnen een voorlichting aanvragen bij het hoofdkantoor van Slachtoffer in Beeld. Deze voorlichtingen worden meestal gegeven door bemiddelaars die aan de hand van voorbeelden, beeldmateriaal en oefeningen uitleg geven over het nut en de werkwijze van slachtoffer-dadergesprekken.De voorlichting wordt bij voorkeur gegeven aan personeel dat direct met slachtoffers en daders werkt.

Verder kan Slachtoffer in Beeld presentaties geven op symposia, congressen of andere contactdagen die gerelateerd zijn aan het thema. Neem voor meer informatie contact op met Slachtoffer in Beeld (tel: 030-2340045).

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikelingen bij Slachtoffer in Beeld? Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Posters

Slachtoffer in Beeld heeft posters beschikbaar gericht op het informeren van slachtoffers en daders over de mogelijkheid van slachtoffer-dadergesprekken. Organisaties die met slachtoffers en/of daders werken, kunnen deze posters gratis bestellen, geef daarbij het gewenste aantal en de gewenste doelgroep aan: dader of slachtoffer.

Dader poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poster dadersPoster slachtoffers

Folders

Slachtoffer in Beeld heeft ook folders met informatie voor slachtoffers of daders/veroorzakers voor verspreiding via instanties of hulpverleneres die met deze groepen werken. Voor de verwijzers van deze groepen zijn aparte verwijzer folders ontwikkeld. U kunt deze folders via onderstaande links downloaden en uitprinten (kies daarbij voor de printoptie Boek) en u kunt deze folders ook invoegen op uw eigen site of mail. De folders zijn bovendien gratis te bestellen; vermeld in uw mail om welke folder het gaat en het verzendadres.

Actuele folders van Slachtoffer in Beeld:

Onderstaande folders zijn online niet beschikbaar, maar wel te bestellen.

  • Informatie voor slachtoffers seksueel misbruik in Katholieke Kerk, instelling of pleeggezin
  • Informatie voor plegers seksueel misbruik in Katholieke Kerk, instelling of pleeggezin

Voorlichtingen aan lotgenotengroepen

Indien gewenst kan Slachtoffer in Beeld ook voorlichting over het nut en de werkwijze van slachtoffer-dadergesprekken aan lotgenotengroepen geven. Een bemiddelaar zal aan de hand van voorbeelden, beeldmateriaal en oefeningen uitleg geven. Dit alles gebeurt in zorgvuldig overleg en op maat.

Algemene voorlichtingen

Slachtoffer in Beeld krijgt regelmatig vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van bemiddelaar en van ketenpartners en studenten met interesse in herstelrecht. Om tegemoet te komen aan deze behoefte, organiseert zij regelmatig algemene voorlichtingen op het hoofdkantoor in Utrecht. Tijdens deze voorlichting wordt uitleg gegeven over ons werkproces, over de functie van bemiddelaar en kunnen aanwezigen vragen stellen. Aanmelding vooraf is vereist met vermelding van contactgegevens en uw motivatie voor de voorlichting.

De eerstvolgende voorlichting zal op donderdag 22 juni 2017 plaatsvinden van 14.00 - 15.30 uur.

Media kunnen met vragen over Slachtoffer in Beeld contact opnemen met onze persvoorlichter via telefoonnummer 030-2340045.