Vacatures

Bent u geïnteresseerd in onze organisatie? Werkt u in een organisatie betrokken bij slachtoffers of daders, bent u gewend om op het snijvlak tussen partijen met belangentegenstellingen te werken of werkt u reeds als (buurt)bemiddelaar of mediator? Slachtoffer in Beeld heeft regelmatig vacatures en wij nodigen u van harte uit om te solliciteren.

Slachtoffer in Beeld heeft een hoofdkantoor in Utrecht met acht medewerkers die zich bezig houden met het management, het beleid, de communicatie en de (financiële) administratie van zaken. Slachtoffer in Beeld heeft 30 professionele bemiddelaars (beroepskrachten in loondienst of op zzp-basis) die verspreid in Nederland de bemiddelingen verzorgen. SiB zoekt haar bemiddelaars in regio's omdat de woonplaats ook de standplaats is van waaruit wordt gewerkt. Reistijd en reiskosten blijven zo beperkt. Op jaarbasis worden ongeveer 2000 aanmeldingen ontvangen en dit aantal groeit. Slachtoffer in Beeld valt onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke.

Op dit moment heeft SiB geen vacatures.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van toekomstige vacatures? Schrijf u hier in voor onze speciale vacaturemaillijst.

Functieprofiel bemiddelaar

Een bemiddelaar heeft hoofdzakelijk de taak om slachtoffer-daderbemiddelingen te organiseren en uit te voeren. Hieronder valt het maken van een inschatting over de geschiktheid van deelnemers, advisering over de vorm van bemiddeling en begeleiding van slachtoffer en dader in het bemiddelingsproces, van voorbereiding tot en met het contact zelf. Andere taken zijn een zorgvuldige registratie, het onderhouden van externe contacten op casusniveau en met het SiB-kantoor, het signaleren van knelpunten, deelname aan intervisie en scholingsdagen en het bijhouden van de deskundigheid om slachtoffer-daderbemiddelingen te kunnen begeleiden.

Slachtoffer in Beeld vraagt van de bemiddelaar de volgende deskundigheid:

·        een afgeronde HBO of WO-opleiding op sociaal agogisch vlak (voorkeur voor MWD)

·        HBO-werk en denkniveau

·        werkervaring in de sociale/non-profitsector

·        kennis en vaardigheid van methodieken, gesprekstechnieken en conflicthantering

·        kennis van en ervaring met het werken met daders/slachtoffers of bekendheid met het werken met tweezijdige belangen, belangentegenstelling, belangenverstrengeling, bemiddeling

·        een afgeronde basisopleiding mediation is een pre.

Naast bovenstaande deskundigheid verwacht Slachtoffer in Beeld dat de bemiddelaar beschikt over sociale, communicatieve, schriftelijke en mondelinge vaardigheden en vaardigheden om op het eigen functioneren te kunnen reflecteren. Slachtoffer in Beeld hanteert een kwaliteitssysteem voor haar bemiddelingen en haar bemiddelaars.

 

Voor aanvullende informatie over de functie van bemiddelaar bent u welkom op onze algemene voorlichtingsmiddag of kunt u contact met ons opnemen via 030-2340045. Indien u interesse heeft, kunt u reageren op vacatures indien deze worden opengesteld. Onze vacatures worden bekend gemaakt via twitter @SiBcommunicatie en onze site.