Financiering

Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling door het begeleiden van slachtoffer-dadercontact, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders. Slachtoffer in Beeld is een stichting en de inkomsten komen ten goede aan de organisatie.

Onze slachtoffer-daderbemiddelingen worden gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op basis van een structurele subsidie. De bewustwordingsbijeenkomsten en trainingen vinden plaats op basis van een offerte en facturering. Tot slot bestaat de mogelijkheid om Slachtoffer in Beeld te steunen in de vorm van sponsoring of donaties.

Heeft u belangstelling in het steunen van Slachtoffer in Beeld in het uitvoeren van haar werk of ontwikkelen van bijzondere projecten, neem contact met ons op per mail: info@slachtofferinbeeld.nl of via 030-2340045. Sinds september 2013 is Stichting Slachtoffer in Beeld aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze ANBI status is van belang voor donateurs die hun schenking hiermee kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Het fiscaal nummer van Slachtoffer in Beeld is 96.12.634. Spelregels aangaande giften aan ANBI erkende organisaties vindt u hier.

Donaties kunnen worden overgemaakt naar het volgende rekeningnummer: NL96FVLB0699853095 onder vermelding van 'donatie'.