Jaarverslag

Elk jaar brengt Slachtoffer in Beeld een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste activiteiten, beleids- en organisatieontwikkelingen en een overzicht van de resultaten met betrekking tot slachtoffer-daderbemiddelingen.

In 2015 ontving Slachtoffer in Beeld 2051 aanmeldingen van slachtoffers en daders om via bemiddeling met de ander in contact te komen. Een deel van de zaken (bijna 1 op de 3) kwam ook op intiatief van justitie om een mediation in strafzaken in gang te brengen. De stijgende lijn van de afgelopen jaren in het aantal aanmeldingen zet daarmee voort. Download het complete jaarverslag 2015.

Hieronder eerdere jaarverslagen van Slachtoffer in Beeld.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, neem contact met ons op. Wilt u weten wanneer ons jaarverslag uitkomt en gedurende het jaar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen SiB? Neem dan een abonnement op onze nieuwsbrief.