Privacyreglement en gedrag

Voor Slachtoffer in Beeld zijn kwaliteit en integriteit van de bemiddelaar en vertrouwelijkheid van de informatie waarmee zij werkt van groot belang. Om deze reden heeft SiB een gedragscode en privacyreglement opgesteld voor haar medewerkers.

Slachtoffers, daders en andere betrokkenen kunnen rekenen op integer gedrag van de bemiddelaar, voortkomend uit de missie en visie van SiB. Slachtoffers en daders moeten er verder vanuit kunnen gaan dat de gegevens die zij verstrekken, in goede handen zijn en niet ongewild bij derden terecht komen. Anderzijds hebben zij ook het recht om te weten waar Slachtoffer in Beeld haar informatie vergaart en wat er met de gegevens gebeurt. De bemiddelaars en medewerkers van Slachtoffer in Beeld werken conform deze gedragscode en dit privacyreglement. Vragen of opmerkingen hierover kunt u naar ons mailen.

Article image