Seksueel misbruik

Slachtoffer in Beeld bemiddelt in alle soorten delicten die kort of lang geleden hebben plaatsgevonden. Slachtoffers en plegers van seksueel misbruik in het verleden kunnen bij Slachtoffer in Beeld terecht voor herstelbemiddeling.

Uit onderzoek door de commissies Samson en Deetman naar seksueel misbruik in de jeugdzorg/pleeggezinnen en de Katholieke Kerk is gebleken dat er behoefte bestaat aan contact tussen slachtoffers en plegers. Bovendien gaven de commissies het advies om waar mogelijk excuses aan te bieden. Wat kan Slachtoffer in Beeld hierin betekenen?

Voor slachtoffers en plegers of vertegenwoordigers

Vanwege de aard van het misdrijf en de context waarin deze plaatsvond, zijn de gevolgen voor slachtoffers vaak zeer ingrijpend. Dit doordat het misbruik lang geleden en veelal op jonge leeftijd heeft plaatsgevonden en door personen waarvan zij afhankelijk waren. Slachtoffers ervaren vaak gevoelens van machteloosheid, hebben behoefte aan erkenning en zoeken antwoord op vragen. Het kan slachtoffers helpen om met de pleger of de instelling contact te hebben over wat er is gebeurd en te vertellen over de gevolgen van het seksueel misbruik. De pleger of vertegenwoordiger van de instelling kan antwoord geven op deze vragen. Dit contact, begeleid door een bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld (SiB), kan bijdragen aan de verwerking van het misbruik.

Herstel

Plegers van seksueel misbruik en ook vertegenwoordigers van de instelling waarbinnen het seksueel misbruik plaatsvond, kunnen last hebben van schaamte of schuldgevoelens. Door met elkaar in contact te komen, kan een deel van het leed worden hersteld. De bemiddelingen van SiB zijn gericht op emotioneel herstel. Wie financiële compensatie wil, kan terecht bij de speciale klachten- en compensatiecommissie of het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wel kunnen betrokkenen in de bemiddeling over de financiële compensatie spreken en indien daar overeenstemming over is, afspraken over maken. 

Werkwijze

Zowel het slachtoffer als de pleger of de instelling kan het initiatief nemen om met elkaar in contact te komen. Omdat het misbruik veelal lang geleden plaatsvond, zullen gegevens over de pleger, het slachtoffer en/of de instelling gezocht moeten worden. SiB en Slachtofferhulp Nederland werken hierin samen. Voor deze zaken is geen melding of aangifte nodig. De bemiddelaar bereidt de bemiddeling met de betrokkenen in een afzonderlijk gesprek voor. In deze gesprekken worden wensen, behoefte en verwachtingen van het slachtoffer en de pleger of de vertegenwoordiger op elkaar afgestemd.

Het contact kan plaatsvinden in de vorm van een gesprek, een pendelbemiddeling waarin de bemiddelaar boodschappen over en weer brengt of een briefwisseling. De gehele bemiddeling wordt begeleid door een professionele en neutrale bemiddelaar van SiB die de belangen van beide partijen bewaakt. De gesprekken zijn vertrouwelijk en deelname is voor alle betrokkenen vrijwillig. Er zijn geen kosten verbonden aan een bemiddeling.

U kunt hier aanmelden voor een bemiddeling waarna een bemiddelaar van SiB contact opneemt voor een afspraak om te praten over de behoeften, wensen en verwachtingen.