Uitleg aanmelding

Aanmelden voor slachtoffer-dadercontact kan via deze website. Wie kan een aanmelding verzorgen? Wat gebeurt er met de gegevens?

Door wie?

Slachtoffers en daders kunnen zichzelf aanmelden. Ook getuigen, familieden, nabestaanden of andere betrokkenen kunnen zich aanmelden om in contact te komen met een andere partij na een misdrijf of verkeersongeval. Kies voor het formulier 'betrokkene' en vul bij rol de partij in waar u aan gerelateerd bent of die u het meest logisch vindt passen. In de toelichting kunt u nadere informatie kwijt.

Slachtoffers en daders kunnen zich ook door een medewerker van een verwijzende instantie laten aanmelden, zoals bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland, een reclasseringsorganisatie of andere hulpverleners. Behalve toestemming van het slachtoffer of de dader, zijn hier geen voorwaarden aan verbonden.

Benodigde gegevens

Op het aanmeldformulier worden diverse gegevens gevraagd van u en de andere partij, indien deze bekend zijn. Deze gegevens zijn nodig om contact te kunnen leggen en voor de bemiddelaar om zich op de bemiddeling voor te bereiden. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk gegevens die bekend zijn in te vullen, en in elk geval een e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Is de informatie u niet bekend, dan kunt u de betreffende velden leeg laten. U (als intiatiefnemer of verwijzer) krijgt na het 'versturen' een automatisch e-mailbericht (indien u een e-mailadres heeft opgegeven) met daarin de gegevens die u heeft ingevuld. Mochten de gegevens wijzigen of heeft u aanvullingen, dan kunt u contact opnemen met ons Aanmeldpunt via telefoonnummer 030-2340045.

Vertrouwelijkheid

Een van de pijlers van onze bemiddelingen zijn vertrouwelijkheid. De informatie die u op het formulier invult, is vertrouwelijk en komt via een beveiligde internetverbinding terecht bij de Coördinator Aanmeldpunt van Slachtoffer in Beeld. Zij zal vervolgens spoedig contact met u (slachtoffer, dader of verwijzer) opnemen. Gedurende de bemiddeling wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met deze gegevens.

Aanmelding vanuit detentie

Daders die in detentie zitten, kunnen door technische redenen geen gebruik maken van het online-aanmeldformulier. U kunt telefonisch bij Slachtoffer in Beeld via het nummer 030-2340045 een aanmelformulier aanvragen dat vervolgens naar u wordt opgestuurd.

Eerst contact

Heeft u nog vragen of wilt u eerst nader contact, bel vrijblijvend met Slachtoffer in Beeld tijdens kantooruren 030-2340045 of mail Slachtoffer in Beeld.